A Mozgásműhely területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

A Mozgásműhely használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Mozgásműhely területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • az olyan tevékenység, amely a Mozgásműhely szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

 

Általános szabályok:

 • A Mozgásműhely területén minden Vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik Vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • A Mozgásműhely üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a Vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden Vendég a Mozgásműhely edzőinek köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden Vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A Mozgásműhely területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
  Mentők: (baleset esetén) 104
  Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
  Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
  Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112
 • Amennyiben a Mozgásműhely területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely Vendég is feltűnik, a Vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • A Mozgásműhely szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási idején belül, előre egyeztetett időpontban vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).  A Mozgásműhely nyitvatartási rendje: H-P:     07.00 – 20.00
 • A Házirend bármely pontjának megszegése esetén munkatársaink kötelesek a szabálytalan viselkedés megszüntetését kérni. Amennyiben ez a kérés nem teljesül, a szabálytalankodó személynek el kell hagynia a Mozgásműhely területét.

Speciális szabályok  

 

 • Az edzőterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 • A Mozgásműhely területére belépni csak előre megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 • A bérletek névre szólnak, nem átruházhatóak, érvényességi idejükig felhasználhatóak, nem meghosszabbíthatóak.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden Vendégnek kötelező kitölteni egy regisztrációs adatlapot és egészségügyi nyilatkozatot, ezzel a Házirendben foglaltakat automatikusan elfogadja.
 • Minden fizikai aktivitást megkezdő Vendég előzetes orvosi kivizsgáláson történő részvétele saját egészsége és biztonsága érdekében ajánlott. A vizsgálaton történő részvétel nem kötelező, de ennek hiányában (1 hónapnál nem régebbi vizsgálatai leletek eredményeinek, ill. az orvos véleményének ismerete nélkül) a Mozgásműhely edzői semmiféle felelősséget nem vállalnak az esetleges akut vagy krónikus egészségügyi problémákból, egyéb szervi elváltozásokból kifolyólag történt sérülésekért, rosszullétekért, balesetekért.
 • Kérjük Vendégeinket, hogy az edzésre időben érkezzenek. Késés miatt az edzés rövidebb ideig tart. 15 percnél hosszabb késés esetén az edzés elmarad és késői lemondásnak minősül.
 • Amennyiben a Vendég az időpontját szeretné áthelyezni vagy lemondani (mind az egyéni, mind a páros edzését, illetve minden más szolgáltatásét), úgy azt az edzés előtt legkésőbb 24 órával szíveskedjék jelezni edzőjénél. Kevesebb mint 24 órával korábbi lemondás esetén az edzés teljes díja fizetendő (késői lemondás), hiszen azt az időpontot Vendégünknek fenntartottuk, és nagy valószínűséggel nem tudjuk más Vendég számára felhasználni.
 • A Mozgásműhely területén edzeni, testgyakorlatokat végezni csak edzői felügyelet mellett lehet, előre egyeztetett időpontban.
 • A sporteszközöket a Vendég kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, saját felelősségére használhatja.
 • Lázasan, akut légúti és fertőző megbetegedésekkel tilos edzeni! Amennyiben a Vendég megbetegszik, megsérül vagy egyéb súlyos egészségügyi problémája van, minél előbb  szíveskedjék tudatni azt edzőjével, ebben az esetben a lemondási idő 12 órára módosul. Ha a Vendég betegen érkezik az edzésre, anélkül, hogy azt korábban jelezte volna, edzője a vendég egészségügyi állapotától függően (saját gyógyulása és a többi vendég egészségének megóvása érdekében) hazaküldheti. Ebben az esetben a nem megtartott edzés is levonásra kerül.
 • Edzés közben a törölköző használata kötelező!
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

 

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A Mozgásműhely jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő Vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető.